Områdesatsning

Kommunens satsning for 2017-2020


Skedsmo kommune (nå Lillestrøm kommune) har vedtatt en egen områdesatsning for Skjetten.
Satsningen har fått navnet "Aktive Skjetten".

Denne ble påstartet sommeren 2017, og det er ansatt en egen prosjektkoordinator for satsningen.
Koordinatoren har bl.a. kontor på utsiden av Skjetten senter hver torsdag ettermiddag fra ca. kl. 13.00.

Prosjektkoordinator er Elin Seim, telefon 90 81 15 36, e-post elimase@lillestrom.kommune.no.
Har du ideer eller innspill på hvordan Skjetten kan utvikle seg, hva vi mangler o.s.v., eller være med i ett av delprosjektene, så ta gjerne kontakt med Elin.

Målet er å utvikle Skjetten gjennom flere forskjellige behov og aktiviteter. Satsningen har følgende fem delprosjekt:
- Treffpunkt.
- Skjetten på kryss og tvers.
- Et lysende eksempel.
- Aktiv ute.
- Skjetten Event.

Her er FB-sidene, og her finner du mer informasjon om satsningen.