Velkommen til Skjettenbyen!

Skjettenbyen i Skedsmo (fra 1.1.2020 Lillestrøm kommune) ble bygget i perioden fra 1969 - 1973 og var et prosjekt som vakte nasjonal som internasjonal oppmerksomhet for sin utforming.
Det bor i dag rundt 10.000 mennesker i Skjettenbyen. Hver stikkvei har sitt eget  lokalmiljø og sin egen karakter.

Skjettenbyen består av 1050 rekkehus og 750 blokkboliger. Blokkleilighetene har to, tre eller fire rom og noen få leiligheter med hage. Grunnprinsippet i rekkehusene er moduler på 3 x 3 meter, noe som gjør det enkelt å bygge ut.
I tillegg kommer det en del eneboliger, samt en større gruppe atriumhus på Solvangen.

Under planleggingen ble det fokusert på at Skjettenbyen skulle være et barnevennlig område. Menneskene skulle være i sentrum, og bilene i utkanten. Barnas viktige plass understrekes av det store antallet aktiviteter; korps, fotball, håndball, ishockey, 4H, speiderne og mye annet.
 
I Skjettenbyen får du både nærhet til naturen, med gode muligheter for utflukter, og bynærhet. Lillestrøm og Strømmen er få minutter unna med bil, og det tar rundt 20 minutter å kjøre til Oslo eller Gardermoen.
Det går hyppige busser og reisetiden til Oslo med buss er omtrent en halv time.
På Skjettensenteret finner du matvarer, blomsterbutikk, apotek, lege, tannlege, pizzeria m.m. Esso ligger rett ved siden av og har døgnåpent.
 
Hvert enkelt borettslag har et styre som blir valgt på borettslagenes respektive generalforsamling. Representanter fra hvert borettslag sitter i Fellesorganet (FO) som har ansvar for en rekke fellesfunksjoner, som bl.a. vedlikehold av uteområdene i Skjettenbyen, TV-signaler og biltrafikken i området.
 
På de følgende sider er det benyttet flere kilder; borettslagene i Skjettenbyen, Skjetten i bilder, Akershusmuseet og BORI. Vi takker alle for dette, og retter en spesiell takk til Eugen Landeide for bilder!