Fellesorganet (FO)

Ivaretar det felleseide kabel-TV anlegget.

FO velger medlemmer til antenneutvalget hver juni måned, med ett års funksjonstid.

Utvalget ivaretar forhandlinger og oppfølging av stordriftsavtalen ovenfor FOs valgte leverandør av TV-signaler, bredbånd og IP-telefoni.